Ontzamelen

Een nieuw initiatief van Roland Boelen staat op dit moment in de steigers. Kern is dat Roland meer gaat doen met zijn omvangrijke kennis van moderne kunst en kunstenaars.

Onder de vlag van het sleutelbegrip Ontzamelen start Roland Boelen binnenkort met de verkoop van een uitgebreide collectie moderne West Europese kunst. Ontzamelen – voor wie het nog niet helemaal duidelijk is – is het tegenovergestelde van Verzamelen. Aan veel kunstverzamelingen komt immers op zeker moment een natuurlijk eind. Simpelweg doordat de tijd verstrijkt.

Denk aan collectioneurs die op zeker moment – letterlijk of figuurlijk – klaar zijn met hun verzameling. Het kan ook om erfenissen gaan of de wens de collectie te gelde te maken. Elke verzameling heeft zijn eigen, bijzondere verhaal en dat is de rode draad voor nieuwe punten op de ontzamelhorizon.

Roland weet als geen ander de weg in het oerwoud aan verkoopmogelijkheden en helpt de verzamelaar zijn bezit succesvol en profijtelijk te ontzamelen.

wordt vervolgd …